Kort om

Psykoterapi:

Gennem psykoterapi får du en øget indsigt og forståelse af hvem du er, hvad du kan og hvordan det er blevet sådan. Sagt på en anden måde, kan du gennem psykoterapien finde ud af hvorfor du føler, handler og reagere som du gør.

Ud fra den indsigt, vil du kunne forme den du gerne vil være, og hvad du gerne vil kunne. Du vil kunne lære, at genkende og håndtere dine følelser på en intelligent måde.

Uanset, om du bare gerne vil lære dig selv bedre at kende eller, om du står midt i en livskrise, som er svær at håndtere, kan psykoterapi hjælpe dig.

Coaching:

Coaching er et redskab til at skabe udvikling og nå dine mål, samt forbedre de kompetencer og ressourcer, der skal til for at gøre dine drømme til virkelighed.

Ved coaching finder du frem til, hvad der er vigtigt for dig i forskellige situationer, sætte dig mål i relation hertil, og planlægge hvordan du vil nå dine mål.

Coaching er fremadrettet og tager sigte i, at finde og styrke dine ressourcer, og er således oplagt til at opnå resultater og realisere drømme i forhold til både private og professionelle mål.

I praksis:

I praksis anvender og kombinerer jeg psykoterapi og coaching. Det giver holdbare og helhedsorienteret resultater, at kombinerer coachingen, som stammer fra erhvervs- og sportslivets verden, med metoder og teknikker fra psykoterapien, på et biopsykologisk fundament.

At fundamentet er biopsykologisk vil sige, at jeg forstår mennesket med en tillært social arv på grundlaget af en medfødt biologisk arv. Min tilgang er med andre ord evolution psykologisk.

Den biopsykologiske analyse metode er udviklet på basis af forskning fra hjerneforsknings instituttet i Maryland, USA, under ledelse af adfærdsbiologen Paul D. MacLean, der er anerkendt verden over for sin forskning.

Biopsykologisk analyse er en metode der tager udgangspunkt i, at vores følelser tilskynder os til adfærd. F.eks. følelsen af sult tilskynder os til at spise/skaffe føde. Følelsen af at være nysgerrig tilskynder os til at undersøge ting. Følelsen af at være bange tilskynder os til at flygte o.s.v.

I vores tillærte sociale arv kan vi have fået ”fordrejet” vores adfærd på de følelser vi føler. F.eks. føler nogen sig tilskyndet til at spise, når de føler sig kede af det – populært kaldet ”trøstespisning”. Det er ikke en hensigtsmæssig adfærd på følelsen af, at være ked af det. Eller vi kan have lært i vores sociale arv, at lukke af for nogle følelser, så vi f.eks. ikke får reageret i tide, når de første tegn på stress melder sig.

Ved kombination af psykoterapi og coaching, og med udgangspunkt i den enkeltes situation kan der gennem ny læring og træning, udvikles hensigtsmæssig adfærd og følelsesmæssig intelligens.