Lidt om mig

Jeg bræJune-2 (2)nder for, at have det godt. Jeg accepterer, at livet ikke altid opleves som ”en dans på roser”, men jeg giver aldrig op eller lader stå til, hvis der kan gøres noget.

Jeg er uddannet, eksamineret og certificeret psykoterapeut og coach, og har min praksis i Holbæk og på Østerbro. Hos mig kan der tales om alt, og jeg har stor respekt for mine klienter og er ydmyg overfor deres udfordringer/erfaringer/historie. Jeg er imødekommende og har god erfaring med, at være direkte i mit møde med klienter. Som en tidligere klient sagde ”June det er godt du er så direkte, også selvom det ikke altid føles rart i øjeblikket, for det er din direkthed der flytter mig i processen, og gør at jeg føler jeg får noget for pengene. Hvis jeg bare vil stryges med hårene kan jeg gå til mine veninder”.

Hvad vil det sige at være VILD MED LIVET for mig?

VILD MED LIVET er for mig en grundfølelse af ro og livslyst, en følelse af at være rodfæstet i mig selv. En tillid til, at uanset hvad livet end måtte byde mig, så kan jeg håndtere og overkomme det. Troen på, at jeg har styrken, modet og viljen til at navigere i mit liv. En overbevisning om, at jeg har det, der skal til for at leve det liv jeg ønsker.

Hvordan er jeg blevet VILD MED LIVET?

På et tidspunkt i mit liv blev jeg opmærksom på, at der var noget der ikke helt fungerede, som jeg ønskede det – jeg var ikke helt tilfreds med mit liv. Jeg gik i gang med, at undersøge hvad der forhindrede mig i at leve et godt og tilfredsstillende liv.

Jeg fandt først og fremmest ud af, at der var en masse jeg ikke vidste om mig selv. Jeg fandt ud af, at jeg havde en god portion nyttige og hensigtsmæssige ting med mig, som jeg desværre ikke altid fik benyttet til fordel for mig selv. Eksempelvis fandt jeg ud af, at jeg er en meget hensynsfuld og omsorgsfuld person – en dejlig opdagelse. Jeg fandt ”desværre” også ud af, at det sjældent var mig selv, der var genstand for mit hensyn og min omsorg – en trist erkendelse, men en god opdagelse, for nu kunne jeg gøre noget ved det. Det er vigtigt at kunne vise sig selv hensyn og omsorg, for ellers kommer vi nemt til, at overskride vores egne grænser og dele ud af ressourcer vi egentlig ikke har – og det var dét jeg var i gang med.

På jagten efter det gode og tilfredsstillende liv fandt jeg også ud af, at jeg havde en del unyttige og uhensigtsmæssige ting med mig, f.eks. dén overbevisning, at jeg var egoistisk hvis jeg dækkede mine egne behov, eller hvis jeg sagde ”nej” kunne andre ikke li mig, eller hvis jeg ikke var den bedste, var jeg ikke god nok osv. osv.

I processen fandt jeg ud af hvem jeg virkelig var. Jeg fandt ud af, hvad jeg kunne og ikke mindst, hvad jeg ikke kunne. Jeg fandt ud af, hvad jeg manglede at lære, for at være den og kunne det, jeg gerne ville i mit liv. Det har været en proces der har krævet mod, vilje og en bevidst personlig indsats, men det har været det hele værd – Jeg er vild med livet!

Min faglige tilgang

Jeg er uddannet, eksamineret og certificeret psykoterapeut og coach. I praksis anvender og kombinerer jeg coaching teknikker fra erhvervs- og sportslivets verden, med metoder og teknikker fra psykoterapien, på et biopsykologisk fundament.

At fundamentet er biopsykologisk vil sige, at jeg forstår mennesket med en tillært social arv på grundlaget af en medfødt biologisk arv. Min tilgang er med andre ord evolution psykologisk.

Den biopsykologiske analyse metode er udviklet på basis af forskning fra hjerneforsknings instituttet i Maryland, USA, under ledelse af adfærdsbiologen Paul D. MacLean, der er anerkendt verden over for sin forskning.

Biopsykologisk analyse er en metode der tager udgangspunkt i, at vores følelser tilskynder os til adfærd. F.eks. følelsen af sult tilskynder os til at spise/skaffe føde. Følelsen af at være nysgerrig tilskynder os til at undersøge ting. Følelsen af at være bange tilskynder os til at flygte o.s.v.

I vores tillærte sociale arv kan vi have fået ”fordrejet” vores adfærd på de følelser vi føler. F.eks. føler nogen sig tilskyndet til at spise, når de føler sig kede af det – populært kaldet ”trøstespisning”. Det er ikke en hensigtsmæssig adfærd på følelsen af, at være ked af det. Eller vi kan have lært i vores sociale arv, at lukke af for nogle følelser, så vi f.eks. ikke får reageret i tide, når de første tegn på stress melder sig.

Et forløb hos mig tager udgangspunkt i den enkeltes situation, og gennem selvindsigt, ny læring og træning, kan der udvikles hensigtsmæssig adfærd og følelsesmæssig intelligens.

Hvad laver jeg ellers

Udover at praktisere som coach og psykoterapeut, har jeg været medansvarlig for et pilotprojekt for mødregrupper. Fokus har været, at ”klæde mødrene på” til at støtte deres børn til en sund psykologisk udvikling gennem adfærd og ikke mindst sproget.

Jeg har siden 2012 været tilknyttet Familiens Hus i Høje-Taastrup, hvor jeg fungerer som mentor. Familiens Hus er et partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og Mødrehjælpen, hvor der samarbejdes om en fælles helhedsorienteret indsats over for unge udsatte mødre.

Jeg holder foredrag om:

  • Er ulykker en hindring for at være lykkelig?
  • Vejen til det gode liv
  • De svære følelser
  • Parforhold
  • Tryghed i opvæksten
  • Giv slip på dine børn på en hensigtsmæssig måde
  • Hvorfor mistrives de unge